Miro Gafrik

Pre názov BLUE CHIP som sa rozhodol z viacerých dôvodov. Tento názov sa spája predovšetkým s investovaním, kde blue chips predstavujú prvotriedne akcie medzinárodne známych a uznávaných firiem.

Slovo BLUE v preklade znamená modrá. Modrú farbu mám veľmi rád. BLUE alebo teda modrú farbu je možné spojiť s vodu, vlnami alebo výstižnejšie s búrlivou vodou.

CHIP je nejaký procesor alebo niečo technického charakteru. Slovo CHIP môže v preklade ešte znamenať „úlomok, kúsok – niečoho“. K tomu CHIP dodávam, k informačným technológiám mám veľmi blízko, pretože som ich študoval.

Keď spojím tieto slová BLUE a CHIP, vznikne z toho nasledovná myšlienka: na trhoch je to turbulentné a Pán Trh je nevyspytateľný! O tom, aby si investor vytvoril obraz o firme, do ktorej by chcel investovať svoje finančné prostriedky, v priebehu času si musí dať dokopy informácie. Zvážiť za a proti.

Preto BLUE CHIP bude o ľuďoch, produktoch, technológiách, firmách a ich príbehoch, doplnené o čísla. To všetko bude poprepletané o moje myšlienky, postrehy, skúsenosti s investovaním i nezdarmi.

Miro Gáfrik

Site Footer